AGULLANA - FESTA DE LA GENT GRAN - 5 de maig de 2019